Jag försöker klättra leden Orup, (7b) på Örnberget. (Ort, Tullinge söder om sthlm).
Jag ser lite spänd ut tycker jag allt!
Hahaha...