Fasta priser

Jag vill tro att fasta priser är det bästa alternativet för alla i längden.

Då blir arbetet enklare, det sparas tid & blir mera lönsamt ekonomiskt.

Betalning kan ske på plats via swish-betalning, direkt till företagskontot eller mot en faktura med 10 dagars betalningsvilkor.

Ex: 3 st besiktningar vid ett besiktningstillfälle med utförande av 3 st olika protokoll & intyg. OVK-Kontroll, rensbarhetsintyg & sotarintyg nyinstallation, småhus. =7900 kr inklusive moms.

Okulär besiktning samt täthetsprovning av eldstad med tillhörande rökkanal: 2900 kr inklusive moms.

Nyinstallationsbesiktning av eldstad med tillhörande rökkanal, besiktning av takskyddet ingår. (Småhus). =2900 kr inklusive moms.

Nyinstallation/ombyggnation/sotar-intyg. (Småhus). =2900 kr inkl moms.

Okulär besiktning samt täthetsprovning av imkanaler i flerfamiljshus:

Sotarintyg/rensbarhetsintyg för nybyggnation av imkanaler, FX/FTX- agg. Med tillhörande övriga ventilationskanaler fastigheten. =14 000 kr inklusive moms. (max 12 Lgh/huskropp). (ELLER 4800 KR FÖR CA 2TIMMAR PÅ PLATS).

Besiktning av takkskyddet: Dess tillträdesannordningar samt fallskyddet i en fastighet. =2900 kr inkl moms.

Rengöring av imkanal: Med tillhörande spisfläkt eller takfläkt i småhus.=1900 kr inkl moms.

Rensning av ventilation i tvättstuga: Dess frånluft/avluft från Torktummlare/torkskåp i flerfamiljshus. (Max 2 objekt). =4800 kr inkl moms.

Lagstadgad sotning+statuskontroll:

Av eldstad med tillhörande rökkanal.

Grundavgift: =1900 kr inkl moms.

Tillägsavgifter:

Om det vid lagstadgat sotningsarbete händer att steghämtning eller liknande fördröjning av arbetet sker, debiteras det en extra avgift på 200 kr exklusive moms.

Ett extra objekt som skall besiktigas/sotas ur. =500 kr exklusive moms.

Ett extra objekt plus en extra rökkanal som skall besiktigas/sotas ur. =800 kr exklusive moms.

1 extra objekt med tillhörande rökkanal. Vid ett annat arbetsställe på fastigheten som skall besiktigas/sotas ur. =1000 kr exklusive moms.

I grundavgiften för den lagstadgade sotningen ingår:

Stoftsugning och bortforsling av sot. ( Ej aska). En statuskontroll. Ett sotarintyg/sotningsprotokoll.

OBS!

Om ej förberedelse för tillträde av rökkanalen/skorstenen görs av kunden kan sotningens resultat bli av sämre kvalitet.

Uppresningsstegen till taket skall vara tillgänglig, upprest mot glidskyddet, eller ligga max 5 meter från uppresningsstället på tomten.

Runt eldstaden i huset och i rummet skall det vara rensat på bråte/saker/möbler, (ca 1 m2), så det går att komma åt att sota ur eldstaden ordentligt.

I priset för grundavgiften ingår det ej att ta bort ett stopp, fågelbo, mycket fast tjärbeläggning eller liknande.

Då tas en extra avgift ut baserad på tiden för arbetet.

Om ovan situation uppstår kan det behövas flera sotningstillfällen och/eller andra sätt för att bli kvitt problemet i fråga. En disskution om detta sker på plats!