En oberoende Skorstensfejarmästare

Höjdarn AB är ett aktiebolag inom sotningsverksamheten i stockholmsområdet, med omnejd kring Stockholms län.

En sotarmästare med enkla & hållbara lösningar för din eldstad, rökkanal eller ventilation.

Ägare: Tobias Christensson.

Min affärsidé:

Hitta orsaker bakom olika typer av funktionsproblem gällande ventilationen eller andra brister i samband med nyttjande av en eldstad.

Åtgärda bristerna med en enkel & hållbar metod.

Samverka med andra hantverkare, för bästa resultat.

Lagstadgat arbete inom sotningsverksamheten.

Utförande av en samtidig brandskyddskontroll & sotning av eldstad i anslutande rökkanal.

Installationsbesiktningar, funktionskontroll, rensning samt injustering av ventilation. OVK. Nybyggnation/rensbarhetsintyg i flerfamiljshus. (FX, FTX-ventilationssystem.

Sotarintyg, statuskontroll, överlåtelsebesiktning, brandskyddskontroll & täthetsprovning.

Utföra andra tjänster med hjälp av hängande reparbete. (Användning av rope access).

Vid reperationer, byte & montering av nya takrännor.

Montering av takskydd.

Bortblockning av löv i rännor innan vinterns frostsprängningar av rännor sker.

Murning & putsning av skorstenar eller av husets fasad.

Mina tjänster riktar sig mot:

Privata hushåll med en liten ekonomisk kapacitet.

Myndigheter, företag inom branschen med en större ekonomisk kapacitet. Vid utförandet av en specifik tjänst.

Relevanta utbildningar:

Mästare med mästarbrev & medlem i Sveriges Hanverksråd.

Certifierad sakkunnig funktionskontrollant med behörighet K. (OVK).

Skorstensfejarteknikerexamen. MSB, Rosersberg.

Brandskyddskontrollant. MSB, Rosersberg.

Skorstensfejarexamen. Räddningsverket, Rosersberg.

Utbildad Installationselektriker. Lernia, Örnsberg.

Irata Rope technician level 1. London, England.

Vildmarksguide, skidlärare, klätterinstruktör & kanotguide.

Kostnad för rengöring/sotning av:

Imkanal, småhus. (Ej lagstadgat). Pris: 1900 kr inklusive moms.

Imkanal, flerfamiljshus. (Ej lagstadgat). Pris: 1900 kr inklusive moms.(per lgh). 14 000 kr inklusive moms för 12 lägenheter.

Rensning av ventilation i tvättstuga. Från 2 st objekt, torktumlare eller torkskåp. Pris: 4 800 kr inklusive moms.

Imkanal storkök, (restaurang). (Lagstadgat). Pris per 2tim 4 800 kr inklusive moms.

Sotning & statuskontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. (Lagstadgat). Pris: 1 900 kr inklusive moms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besiktningman, Sotare, rope access och lite allt i allo!

Kontakt

Telefon:

073-641 61 29

Mail:

tobias@hojdarn.se

Org. nr.

559213-2038