Lagstadgad brandskyddskontroll i utförande, vid ett tak på söder.