Utförande: Lagstadgad brandskydds-
kontroll. Enligt Lagen om skydd mot olyckor.