Besiktning av avlufts-ventilation och lite målning.